globe

EN

arrow-down

ประกาศ : ระเบียบการทำกิจกรรมด้านสื่อมวลชน ภายใต้คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP สำหรับฟุตบอลไทยลีก ฤดูกาล 2564/65

None

ตามที่ บริษัท ไทยลีก จำกัด ได้ประกาศว่า การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพฟุตบอลของประเทศไทย ฤดูกาล 2564/65 จะเริ่มแข่งขันในวันที่ 1 กันยายน 2564 นั้น

เพื่อให้การแข่งขันได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ไทยลีก ขอเชิญชวนให้สื่อมวลชนกีฬา ได้ติดตามและรับข้อมูลข่าวสารการแข่งขันจากไทยลีก, สโมสรสมาชิก ตลอดฤดูกาลแข่งขันที่จะถึง โดยมีทั้งรูปแบบข้อมูลข่าวสารออนไลน์ และการติดตามการแข่งขันที่สนามแข่งขัน ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันแบบปิดแล้ว

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ยังคงมีการแพร่ระบาดที่รุนแรง ทางไทยลีก จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) เพื่อเป็นมาตรการในการจัดแข่งขันฟุตบอลในช่วงที่โควิด-19 ยังคงระบาดอยู่ โดยคู่มือนี้ได้ร้บการอนุมัติให้ใช้งานได้จาก ศบค. และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว สำหรับข้อแนะนำในส่วนต่างๆ สำหรับสื่อมวลชน ในการปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพเมืองไทย ฤดูกาล 2564/65 ทางไทยลีก จึงมีมาตรการและข้อสรุปเพื่อความปลอดภัยและเหตุผลด้านสาธารณสุข

โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สโมสรในฐานะเจ้าบ้าน พึงจัดทำ รวมทั้งสื่อมวลชนควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้

ทางเข้าสื่อมวลชน

- แยกทางเข้าของสื่อมวลชน ทั้งสื่อมวลชนท้องถิ่น และสื่อมวลชนหลักที่ติดตามการแข่งขันอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการปะปนกับเจ้าหน้าที่, นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

พื้นที่ทำงานสื่อมวลชนประเภทผู้สื่อข่าว

- จัดให้มีการเว้นระยะห่างของโต๊ะทำงาน จำกัดการทำงานโต๊ะละ 1 คน

- มีจุดบริการแอลกอฮอล์ และข้อแนะนำเรื่องการป้องกันโควิด-19 บริเวณมีเดียทรีบูน (Media Tribune) ให้เห็นได้ชัด

- งดเว้นการรับประทานอาการบนมีเดียทรีบูนทุกกรณี สวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำงาน

พื้นที่ทำงานช่างภาพ (หลังป้ายผู้สนับสนุนด้านหลังประตู)

- จัดให้มีเก้าอี้สำหรับช่างภาพ โดยเว้นระยะจากกันอย่างน้อย 2 เมตร (สำหรับวางอุปกรณ์ และการเว้นระยะห่างทางสังคม)

ห้องแถลงข่าว

- จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้อง

- จำกัดการเข้าสู่ห้องแถลงข่าวหลังเกมการแข่งขัน โดยคำนึงจากพื้นที่ของห้อง และไม่ควรเกิน 15 คน มีการนั่งแบบเว้นระยะห่าง

- สวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำการแถลงข่าว

- เจ้าบ้านควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องแถลงข่าว เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเครื่องขยายเสียง และทำความสะอาดไมโครโฟนก่อนเริ่มการแถลงข่าว สำหรับสื่อมวลชน ควรงดเว้นการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน หรือหากจำเป็น ควรมีการทำความสะอาดก่อนส่งให้คนถัดไปในการถามคำถาม

- ใช้เวลาในการแถลงข่าวไม่ควรเกินทีมละ 15 นาที

- เว้นระยะห่าง และจัดสรรพื้นที่สำหรับช่างภาพให้เหมาะสม ไม่แออัด

จุด MIXED ZONE

- งดเว้นกิจกรรมสื่อมวลชนประเภทผู้สื่อข่าว ณ พื้นที่ MIXED ZONE ทุกกรณี

- ช่างภาพนิ่งและช่างภาพเคลื่อนไหว ทำหน้าที่ ณ จุด MIXED ZONE ได้ แต่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะ

- สโมสรเจ้าบ้าน ควรมีบริการแจกภาพการแข่งขัน, ข่าวความเคลื่อนไหว, แมตช์รีพอร์ต, ภาพการแถลงข่าวหลังเกม สำหรับสื่อมวลชน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดของผู้สื่อข่าวในการทำหน้าที่

ทั้งนี้ มาตรการตามคู่มือ SOP จะมีการเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลได้กิ้น ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนส์ คัพ 2021 เป็นต้นไป รวมถึงมีการบังคับใช้ในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพทุกรายการภายใต้การจัดการของไทยลีก

อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดและมาตรการด้านสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่อาจมีความแตกต่างกัน ให้สื่อมวลชนทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของศบค. และกรมควบคุมโรค เมื่อเข้าสู่สนามแข่งขันของพื้นที่นั้นๆ

Latest

26 Nov 2021

ประกาศ : ปรับเปลี่ยนปฏิทินการแข่งขัน ปี 2565 เพื่อรองรับการแข่งขัน AFC Champions League 2022

thai league

None
Read morearrow-right

18 Nov 2021

ประกาศ : แจ้งกำหนดการแข่งขันนัดตกค้าง และเปลี่ยนสนามเหย้าชั่วคราวของสโมสรเชียงใหม่ เอฟซี

thai league

ไทยลีก แจ้งกำหนดการแข่งขันนัดตกค้างของสโมสรเชียงใหม่ เอฟซี ในการแข่งขันไทยลีก 2 และเปลี่ยนสนามเหย้าชั่วคราว
Read morearrow-right

05 Nov 2021

ประกาศ : เลื่อนการแข่งขันไทยลีก 2 คู่ระหว่าง เชียงใหม่ เอฟซี พบ แพร่ ยูไนเต็ด

thai league

ไทยลีก แจ้งเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 2 คู่ระหว่าง เชียงใหม่ เอฟซี พบ แพร่ ยูไนเต็ด
Read morearrow-right