globe

EN

arrow-down

ประกาศ ไทยลีก เรื่อง การตัดคะแนนสโมสรศรีสะเกษ เอฟซี

ประกาศ บริษัท ไทย ลีก จำกัด ที่ ๐๐๙ / ๒๕๖๒ เรื่อง การตัดคะแนนสโมสรศรีสะเกษ เอฟซี

เนื่องด้วย บริษัท ไทยลีก จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพรายการเอ็ม-๑๕๐ แชมเปี้ยนชิพ ได้รับหนังสือจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ฟ.๑๓๖๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องคำสั่งลงโทษ ให้ดำเนินการตัดคะแนนสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ เอฟซี ตามคำตัดสินจากคณะกรรมการวินัยและมารยาท สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติกรณีค้างจ่ายเงินนักกีฬาฟุตบอล และผลการประชุมจากคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้พิจารณาตัดคะแนนสะสมสโมสรศรีสะเกษ เอฟซี จำนวน ๖ คะแนน ความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำตัดสินของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ประกอบกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ทางบริษัท ไทยลีก จำกัด จึงขอประกาศดำเนินการตัดคะแนนสะสมของสโมสรศรีสะเกษ เอฟซี จำนวน ๖ คะแนน ในการแข่งขันฟุตบอลรายการ เอ็ม-๑๕๐ แชมเปี้ยนชิพ ฤดูกาล ๒๕๖๒ โดยคะแนนจากการแข่งขัน ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จากเดิมที่มีคะแนน ๓๐ คะแนน ให้ตัดเหลือคะแนน ๒๔ คะแนน และปรับอันดับในตารางคะแนนให้เป็นไปตามการจัดลำดับตามเกณฑ์
ที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันฯ ที่เกี่ยวข้อง

Latest

26 Mar 2020

ประกาศเลื่อนวันแข่งขันไทยลีก เป็นวันที่ 2 พ.ค.

thai league

ประกาศเลื่อนรายการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1-4 อีกครั้ง เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม
Read morearrow-right

26 Mar 2020

สมาคมฯ และ ไทยลีก แจ้งโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 3-4

thai league

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด แจ้งโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 3 และ 4
Read morearrow-right

20 Mar 2020

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ครั้งที่ 7/2563

thai league

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 4/2563
Read morearrow-right