globe

EN

arrow-down

ไทยลีกเตรียมประสานภาครัฐ หาแนวทางสำหรับแข้งต่างชาติ

ไทยลีกเตรียมประสานภาครัฐ หาแนวทางสำหรับแข้งต่างชาติ ที่ต้องเดินทางเข้าประเทศไทย

บริษัท ไทยลีก จำกัด เตรียมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือนักกีฬาต่างชาติ ที่จะเข้ามาขึ้นทะเบียน และฝึกซ้อมกับสโมสรไทยลีก 1-3 โดยจะมีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และขึ้นอยู่กับการพิจารณาของภาครัฐเป็นสำคัญ

จากการที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลาย สำหรับการฝึกซ้อมในประเภทกีฬา อันได้แก่ ฟุตบอล, ฟุตซอล, บาสเก็ตบอล และวอลเล่ย์บอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และบริษัท ไทยลีก จำกัด จึงต้องการให้ความช่วยเหลือแก่สโมสรสมาชิก ซึ่งลงแข่งขันในฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1-3 ที่มีความประสงค์จะให้นักกีฬาชาวต่างชาติ กลับมาฝึกซ้อม รวมถึงขึ้นทะเบียนกับสโมสร โดยทางสมาคมฯ และไทยลีก จะดำเนินการขออนุญาตเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงการต่างประเทศ และต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นสำคัญ

ในการนี้ สมาคมฯ และไทยลีกจะประสานงานผ่านทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยสโมสรสมาชิกจะต้องดำเนินการส่งเอกสารมายังบริษัท ไทยลีก จำกัด อันประกอบไปด้วย

  1. หนังสือรับรองการเป็นนักกีฬาฟุตบอลในสังกัด
  2. สัญญานักกีฬา
  3. สำเนาหนังสือเดินทางของนักกีฬา
  4. ใบอนุญาตทำงาน (work permit) (ถ้ามี)

โดยสโมสร สามารถส่งเอกสารกลับมาภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เพื่อทางบริษัท ไทยลีก จำกัด จะได้ดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Latest

03 Aug 2021

ไทยลีก ประกาศการประกบคู่การแข่งขันไทยลีก 1 ฤดูกาล 2564/65

thai league

None
Read morearrow-right

27 Jul 2021

ไทยลีก แต่งตั้งคณะทำงานจัดการแข่งขัน​ฟุตบอลลีกอาชีพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

thai league

None
Read morearrow-right

26 Jul 2021

ไทยลีก ประกาศแบ่งโซนการแข่งขันมังกรฟ้า ลีก ฤดูกาล 2564/65

thai league

None
Read morearrow-right