globe

EN

arrow-down

ไทยลีกเน้นย้ำสโมสรปฏิบัติตามหลักการจัดแข่งขันเพื่อป้องกันโควิด-19

บริษัท ไทยลีก จำกัด ขอเรียนเน้นย้ำสโมสรสมาชิก ให้ปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันโควิด-19

บริษัท ไทยลีก จำกัด ขอเรียนเน้นย้ำสโมสรสมาชิกที่ร่วมแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 1-3 ให้ปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันโควิด-19 ที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่างขึ้นอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง อนุญาตให้มีมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของแต่ละจังหวัด ซึ่งหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้น ตามที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางภาครัฐตามความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ ทางบริษัท ไทยลีก จำกัด และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีความตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อให้การแข่งขันฟุตบอลอาชีพสามารถดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยโดยคำนึงถึงภาพในวงกว้าง ที่จะมีผลกระทบต่อสังคมของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนย้ำให้ทุกสโมสรได้ดำเนินการปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไว้ในระเบียบ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันฯ (ฉบับชั่วคราว) บทที่ 3 การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลฯ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ที่จะมีส่วนสำคัญในการควบคุม จำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้

โดยขอให้ทุกสโมสรจำกัดจำนวนผู้เข้าชมให้อยู่ในกรอบที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด , จัดให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้าสนามแข่งขันอย่างทั่วถึง , ผู้ที่อยู่ในสนามจะต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลายกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น , ปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน , งดเว้นการรวมกลุ่มเพื่อลดความแออัด , หมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และตรวจตราการเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้าสนามทั้งหมดให้ครบถ้วน

ทั้งนี้ สโมสรจะต้องศึกษาถึงคำสั่ง หรือมาตรการต่างๆ ที่มีการประกาศในระดับจังหวัดโดยเคร่งครัด และถือเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องปฏิบัติ โดยในส่วนจังหวัดที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดสูง สโมสรสามารถพิจารณาดำเนินการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมได้

แต่หากมีการละเลยการปฏิบัติตามมาตรการข้างต้นดังกล่าว อาจนำไปสู่มาตรการจากทางภาครัฐในการห้ามดำเนินกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล หรืออาจเกิดการแพร่ระบาดโดยเหตุมาจากการแข่งขันฟุตบอล อันจะก่อให้เกิดความเสียหายตามมาอย่างประเมินมูลค่ามิได้

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การที่สโมสรปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มงวด จะช่วยให้การแข่งขันฟุตบอลสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ ที่จะเกี่ยวโยงกับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ และจะเป็นการช่วยกันนำพาการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในฤดูกาลนี้ ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยกัน ทั้งนี้ หากมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯ จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Latest

21 Jan 2021

ศบค. เห็นชอบไทยลีกเริ่มแข่งปิดต้นเดือนก.พ.

thai league

สมาคมฯ และไทยลีก ประชุมร่วมกับ ศบค. โดยเห็นชอบให้ไทยลีกเริ่มแข่งแบบปิด ช่วงต้นเดือนก.พ.
Read morearrow-right

20 Jan 2021

สมาคมฯ ชี้แจงกรณีพิจารณาทีมรองแชมป์โซนไทยลีก 3

thai league

สมาคมฯ ขอเรียนชี้แจงให้ทราบถึง การพิจารณาหาตัวแทนในตำแหน่งรองชนะเลิศ ของโซนภาคเหนือ และโซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล
Read morearrow-right

19 Jan 2021

เอเอฟซี แจ้งเปลี่ยนกำหนดการแข่งขันระดับสโมสร-ทีมชาติจากเหตุโควิด-19

thai league

สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย แจ้งเปลี่ยนกำหนดการแข่งขันระดับสโมสร-ทีมชาติจากเหตุโควิด-19
Read morearrow-right