globe

EN

arrow-down

ไทยลีก แจ้งกำหนดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพใหม่ ฤดูกาล 2020

บริษัท ไทยลีก จำกัด แจ้งกำหนดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1-4 ใหม่ หลังจากเลื่อนการแข่งขัน

บริษัท ไทยลีก จำกัด แจ้งกำหนดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1-4 ใหม่ หลังจากที่ประกาศเลื่อนไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด 19) เพื่อสอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล

หลังจากที่รัฐบาล ได้ออกมาตรการระยะเร่งด่วน โดยให้ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันกีฬา, คอนเสิร์ต หรือการจัดมหรสพ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขนั้น

ทางบริษัท ไทยลีก จำกัด จึงได้ทำการเลื่อนการแข่งขันออกไป จนถึงวันที่ 17 เมษายน และจะเริ่มจัดการแข่งขันใหม่ในวันที่ 18 เมษายน 2563 โดยกำหนดการแข่งขันในวันที่ 18-19 เมษายน มีดังต่อไปนี้

โตโยต้า ไทยลีก http://bit.ly/tl1-update

M-150 แชมเปี้ยนชิพ http://bit.ly/tl2-update

ออมสิน ลีก โปร ตอนบน http://bit.ly/tl3-north-update

ออมสิน ลีก โปร ตอนล่าง http://bit.ly/tl3-south-update

ออมสิน ลีก โซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล http://bit.ly/tl4-bkk-update

ออมสิน ลีก โซนตะวันออก http://bit.ly/tl4-east-update

ออมสิน ลีก โซนตะวันตก http://bit.ly/tl4-west-update

ออมสิน ลีก โซนตะวันออกเฉียงเหนือ http://bit.ly/tl4-northeast-update

ออมสิน ลีก โซนเหนือ http://bit.ly/tl4-north-update

ออมสิน ลีก โซนใต้ http://bit.ly/tl4-south-update

Latest

10 May 2020

ไทยลีกชี้แจงเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด​ ฤดูกาล 2563

thai league

ไทยลีกชี้แจงเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ​ รายการต่างๆ​ ฤดูกาล 2563
Read morearrow-right

29 Apr 2020

ฟีฟ่า อนุมัติ สมาคมฯ ให้ไทยลีก 1-4 เปิดตลาดนักเตะได้อีก 2 รอบ ชาติแรกของโลก

thai league

ฟีฟ่า อนุมัติ สมาคมฯ ให้ไทยลีก 1-4 เปิดตลาดนักเตะได้อีก 2 รอบ จากเหตุโควิด-19 ชาติแรกของโลก
Read morearrow-right

22 Apr 2020

ไทยลีกแจ้งรายละเอียดการจัดแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพไทยลีก 1-2

thai league

บริษัท ไทยลีก จำกัด แจ้งรายละเอียดการจัดแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 1 และ 2
Read morearrow-right