globe

EN

arrow-down

ไทยลีก แจ้งเรื่องการออกใบอนุญาตสโมสร (คลับ ไลเซนซิ่ง) ของสโมสรในไทยลีก 3

ไทยลีก แจ้งผลการออกใบอนุญาตสโมสร แก่สโมสรในระดับไทยลีก 3

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการออกใบอนุญาตสโมสร (Club licensing Committee) ได้มีการดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาตสโมสร ของสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพระดับไทยลีก 3 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) กำหนดนั้น คณะกรรมการได้มีการพิจารณาเอกสารของสโมสรในระดับไทยลีก 3 ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาล 2021/22 จำนวนทั้งสิ้น 76 สโมสร เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมีผลการพิจารณาดังนี้

สโมสรไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร เอฟซี และสโมสรกระบี่ เอฟซี ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ด้านการเงิน โดยทั้งสองสโมสรสามารถยื่นหนังสือเพื่อขออุทธรณ์ได้ภายในวันที่ 28 มิถนายน 2564

สโมสรมาแชร์ ชัยภูมิ, สโมสรบ้านค่าย ยูไนเต็ด, สโมสรกระบี่ เอฟซี และสโมสรสตูล ยูไนเต็ด ต้องส่งเอกสารการเงินเพิ่มเติมภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด สโมสรจะถูกตัดสินให้ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ด้านการเงิน ซึ่งจะไม่ได้รับใบอนุญาตสโมสร

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการได้ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังสโมสรตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

Latest

23 Jul 2021

ไทยลีก แถลงขยับปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ ฤดูกาล 2564/65

thai league

None
Read morearrow-right

14 Jul 2021

ไทยลีก แจ้งปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ฤดูกาล 2021/22

thai league

None
Read morearrow-right

07 Jul 2021

ไทยลีก ประกาศเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 1-2

thai league

ไทยลีก แจ้งเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาล 2021/22
Read morearrow-right