globe

EN

arrow-down

FIFA อนุมัติไทยลีกเปิดตลาดซื้อ-ขายนักกีฬา (Transfer Window) ครั้งที่ 1 ของฤดูกาล 2564/65 อีกครั้ง

None

สืบเนื่องจากที่ บริษัท ไทยลีก จำกัด ประกาศยืนยันการเริ่มฤดูกาลของฟุตบอลไทยลีก 1-2 ประจำฤดูกาล 2564/65 ในวันที่ 3 กันยายน 2564 นั้น

ในการนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ประสานไปยัง สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) เพื่อร้องขอให้มีการเปิดตลาดซื้อ-ขายนักกีฬา (Transfer Window) ครั้งที่ 1 ของฤดูกาล 2564/65 อีกครั้ง หลังจากที่ตลาดซื้อ-ขายนักกีฬา ได้ปิดชั่วคราวตามความเห็นชอบระหว่างไทยลีก และสโมสรสมาชิก

โดย สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ได้รับคำร้องของสมาคมฯ และเข้าใจสถานการณ์ จึงอนุญาตให้เปิดตลาดซื้อ-ขายนักกีฬา (Transfer Window) ครั้งที่ 1 อีกครั้ง โดยระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สโมสรสมาชิกในการดำเนินการซื้อ-ขายนักกีฬา และเพิ่มเวลาในการขึ้นทะเบียนให้มากขึ้น สำหรับรองรับสถานการณ์การจัดการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นใหม่

โดยสมาคมฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด จะมีการจัดส่งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนนักกีฬา เพื่อให้สโมสรสมาชิกรับทราบต่อไป

Latest

25 Aug 2021

ประกาศ : ระเบียบการทำกิจกรรมด้านสื่อมวลชน ภายใต้คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP สำหรับฟุตบอลไทยลีก ฤดูกาล 2564/65

thai league

None
Read morearrow-right

19 Aug 2021

ไทยลีก ประกาศการประกบคู่การแข่งขันมังกรฟ้า ลีก ฤดูกาล 2564/65 เดือนกันยายน 3 โซน

thai league

None
Read morearrow-right

17 Aug 2021

ไทยลีก ยืนยันวันเปิดฤดูกาล 2564/65 และปรับสนามแข่ง ไทยลีก 1-2 เดือนกันยายน ตามมาตรการคุมโควิด-19

thai league

None
Read morearrow-right